Agro-meteorologie

 

Agrometeorologia este o ramură a meteorologiei care se ocupă cu studiul climei ca factor de influenţă a producţiei agricole. Prin urmare, putem spune că studiază cât de favorabil este potenţialul climatic al unei regiuni pentru culturile agricole ţinând cont de cerinţele bioclimatice ale culturii.

In sistemul sol-plantă-atmosferă se produc transferuri de energie şi masă la nivelul celor trei interfeţe ale sale: sol-plantă (sistemul radicular), plantă-atmosferă (sistemul foliar sau de stomate) şi sol-atmosferă. Descrierea transferurilor necesită cunoaşterea proprietăţilor interfeţelor implicate. Principiile de cercetare în agrometeorologie sunt desprinse din meteorologie dar și din discipline conexe cum ar fi fizica, statistica, informatica, etc. Metodele de cercetare se bazează pe măsurători, experimente, observații, raționamente etc.